菜单
Shopping Cart

服务条款

รูปแบบการบริการ

china.fulfils.co เป็นผู้ช่วยจัดหาแหล่งสินค้า, แหล่งโรงงาน และสั่งซื้อสินค้า พร้อมทังนำเข้าสินค้าจากจีนให้กับลูกค้า โดยช่วยประสานงานกับโรงงาน, ลูกค้าสามารถขอตัวอย่างกับโรงงานได้ก่อนที่จะตกลงสั่งผลิตหรือสั่งซื้อ, หลังจากลูกค้าตกลงสั่งผลิตและสั่งซื้อ china.fulfils.co จะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า และพร้อมทั้งยืนยันสเปค, จำนวน, ราคาของสินค้าที่จะผลิต หรือสั่งซื้อ หลังจากตกลงซื้อขายเราจะทำสัญญาซื้อขายกับลูกค้า และใช้บริษัทที่จีนเซ็นสัญญาสั่งผลิต หรือสั่งซื้อกับโรงงานจีน, เราจะ QC หรือตรวจสินค้าก่อนส่งออกจากจีน ถ้าพบสินค้าไม่ครบ สีหรือแบบไม่ถูกต้อง เป็นต้น เราจะส่งสินค้าคืนโรงงานทันที และช่วยลูกค้าร้องขอความเป็นธรรมโดยใช้บริษัทที่จีนทำการเรียกร้องความรับผิดชอบจากโรงงานตามกฎหมายของ สป จีน

** china.fulfils.co จะไม่สนับสนุน ผลิต หรือสั่งซื้อสินค้าระเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งผิดกฎหมายห้ามนำเข้าประเทศทุกชนิด ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากเกิดปัญหาขึ้นกับสินค้า

 

สินค้าที่รับสั่งผลิต หรือสั่งซื้อ

สินค้าทั่วไป: อาทิเช่น เครื่องแต่งกาย ของใช้ทั่วไป เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ทำขนม ของใช้สำนักกงาน หุ่น ฟิล์มมือถือ เครื่องดนตรี ร่มกันแดด เฟอนิเจอร์ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก

สินค้ามอก และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คโทรนิค: อาทิเช่น หูฟัง ลำโพง สายชาร์จ ของใช้เด็ก แว่นสายตา ยานพาหนะ อะไหล่ยานพาหนะ

สินค้าพิเศษ: ได้แก่ อาหารแห้ง เครื่องสำอางค์ อาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภคต่าง ๆ

* สินค้าที่ไม่รับสั่งผลิต หรือสั่งซื้อ *

สินค้าลิขสิทธิ์ สินค้าแบรนด์เนม โดรน เงินตรา เพชรพลอย สินค้าชนิดผง ของเหลว ยา และเคมีภัณฑ์ อาวุธ พันธ์พืช สัตว์เลี้ยง sextoy เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด สินค้าอัดแก๊ส หรือสินค้าไวไฟทุกชนิด

การขนส่งสินค้าจากจีน

ในใบเสนอราคาจะรวมค่าขนส่งจากจีนถึงปลายทางที่ลูกค้ากำหนด, หีบห่อที่ใช้บรรจุแข็งแรงมั่นคงเพียงพอเหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง รวมทั้งค่าประกันภัยการขนส่งสินค้า.

วิธีการขนส่งจากจีนปัจจุบันเรามีทั้งรถและทางรถไฟ การเลือกวิธีการขนส่ง และการเสียภาษีนำเข้าว่าจะใช้เอกสารเป็นชื่อของลูกค้า จะระบุในใบเสนอราคาตามที่ตกลงกัน

นอกจากสินค้าที่ไม่สามารถรับทำประกันภัยขนส่ง, หากมีสินค้าเสียหายหรือสูญหายจากการจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจากความผิดของทาง china.fulfils.co ทางเราจะรับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายตามตามความสูญเสีย หรือเสียหายตัวจริงของสินค้า, แต่จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่ได้รับรอยถลอก บิ่น หรือ รอยขีดข่วน, สินค้าที่เกิดจากปัญหาตามธรรมชาติ เช่น การชีดจาง ขึ้นรา ขึ้นสนิม การระเหิด การละลาย เป็นต้น และสินค้าที่ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเรา

** ทั้งนี้ในบางกรณีที่มีการสุ่มตรวจจากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสินค้า อาจมีการเปิดกล่องเพื่อตรวจสินค้า ซึ่งอาจทำให้กล่องสินค้ามีรอยเปิดหรือรอยกรีด แต่จะไม่กระทบต่อตัวสินค้าด้านใน ทางเราจะไม่นับว่าสินค้าได้รับความเสียหาย **

หมายเหตุ: สินค้าที่ไม่สามารถรับทำประกันภัยขนส่งมี สินค้าประเภทแตกหักเสียหายง่าย, เครื่องแก้ว, กระจก, เครื่องเพชร, เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย), แตกหักเสียหายง่าย, เครื่องแก้ว, กระจก, เครื่องเพชร, เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย), วัตถุอันตราย, งานศิลปะ, สินค้าวัตถุโบราณ, สิ่งมีชีวิต, ของสด, ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด, สินค้าที่เสื่อมสภาพได้โดยตัวสินค้าเอง

china.fulfils.co จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่เกิดจากวันหยุดยาว สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ ด่านตรวจเข้ม สงคราม เป็นต้น แต่ทาง china.fulfils.co จะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุด

china.fulfils.co จะไม่รับสั่งผลิต หรือสั่งซื้อสินค้าเป็นของต้องห้าม ผิดกฎหมาย หรือผิดข้อบังคับของกรมศุลกากร

การคิดค่าขนส่งของ china.fulfils.co มีหลักการคิดค่าขนส่ง 2 แบบ คือ แบบเป็นกิโลกรัม (น้ำหนักจริงของพัสดุ) และแบบเป็นคิวบิกเมตร (น้ำหนักปริมาตรของพัสดุ) โดย china.fulfils.co จะเลือกใช้หลักการคำนวณค่าส่งที่มีราคาสูงกว่า

Our website uses cookies to enhance your browsing experience. By using our website, you agree to our cookie policy.. Privacy Policy.